Overige info

Bereikbaar

 • Telefoon 0641541844
 • Ma t/m vr 15:00 t/m 18:00
 • Wij bereikbaar via ons mailadres en onze facebookpagina en via facebook PB
 • In het weekend zijn wij niet bereikbaar,maar kunt u ons wel een mail of pb sturen of natuurlijk onze voicemail inspreken.

Opgericht door

 • Aad Mansveld (helaas op 16 april 2018 overleden)
 • Annewil Blom ( niet meer in het bestuur en geen vrijwilligster meer sinds 2010
 • Monique Kropmans

Bestuur0

 • Voorzitter : Michael Eijssink
 • Secretaris : Mo Mansveld-Kropmans
 • Penningmeester :  Diana Kersbergen

De stichting heeft met behulp van haar daartoe bestemd vermogen ten doel

 • Het bestrijden van armoede in Nederland, waarbij kinderen en huisdieren voorop staan
 • Het verrichten van alle verdere handelingen die met het bovenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk zijn. 
 • De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door verspreiden van goederen.
 • De stichting kan haar doel ook trachten te verwezenlijken door activiteiten met een winstoogmerk, mits de inkomsten uit deze activiteiten binnen een redelijke termijn geheel  of nagenoeg ten goede komen aan de vermelde doelstelling van de stichting.

Het belonings beleid

 • De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkaamheden.
 • Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Gegevens

 • IBAN:NL51SNSB0772744599 t.a.v.Stichtng Uit De Brand
 • BIC: 
 • KVK nr: 27357087
 • RSIN nummer: 821362203
 • Delftse Uitdaging (voorheen Bedrijf & Samenleving Delft)
 • Woonbron Delft
 • Netsolid ICT & Internetdiensten
 • Mobiele Clowniek Fabriek
 • GG's Hairstyling
 • Stichting Uit De Brand  Kinderen Van De Voedselbank
 • Bakkerij 't Stoepje

Bereikbaarheid

 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (s.v.p. alleen via e-mail)
 • Maandag - vrijdag van 16:00 t/m 18:00
 • Ook via Facebook (evt Persoonlijk Bericht)
 • In het weekend gesloten

Over

"Stichting uit de Brand"

Opgericht door:

 • Aad Mansveld
 • Annewil Blom
 • Monique Kropmans

Doneren

Maak uw donatie over op onze bankrekening. 

KVK nr:27357087
RSIN nummer : 821362203
IBAN : NL51SNSB0772744599 t.a.v. Stichting Uit De Brand